Historikk

Skedsmo Amatørteater ble stiftet på Skedsmokorset i 1989 av en gjeng ildsjeler. 2 av de var ”korset’s” kulturpersonlighet, trubadur og tidligere fylkeskultursjef i Akershus Lars Hauge og tidligere rektor på Åsenhagen skole Karl Kalvik. Den første tiden ble det bare spilt forestillinger på Skedsmokorset men etter hvert som vi fikk mer erfaring og søkte nye utfordringer ble også Lillestrøm kultursenter vår arena.

Teaterets oppgaver

I vedtektene står det at amatørteaterets oppgaver skal være:

  • Å oppføre teaterstykker, skuespill, revyer og andre kunstneriske programmer
  • Å stimulere til økt kjennskap, forståelse og interesse for teaterarbeid i Skedsmo
  • Å stimulere til samhold, kreativitet og kunstnerisk glede for medlemmene

Skedsmo Amatørteater er basert på frivillig ulønnet medvirkning fra medlemmene og deres foresatte. Hver familien skal inneha minst ett engasjement i dugnadsgruppe eller et verv i teateret. Medlemmer over 18 år velger selv om de stiller i en dugnadsgruppe eller overlater dette til et familiemedlem. Dugnadsgruppene er derfor selve drivkraften i teateret og gjør at vi kan tilby medlemmene et utfordrende og spennende teater. Gjennom våre 25 års eksistens har vi alltid levert teaterforestillinger av høy kvalitet – noe som har gitt oss et unikt omdømme på Romerike.

Om oss

Vårt teaterår svinger fra rolige perioder til svært hektiske dager rundt oppkjøringen til en forestilling. Når teppet går opp på premieren virker alt slitet og kaoset verdt det. Etter endt spilleperiode kan vi ha annen aktivitet som kurs mm.

Skedsmo Amatørteater er so mkjent foreldredrevet og ledes av et styre som opererer etter vedtektene og iverksetter årsmøtets vedtak. Årsmøtet er teaterets øverste organ.

Vi er i dag en gruppe med ca 30 aktive medlemmer. Noen ganger deler vi gruppa i barne og ungdomsgruppe, der barnegruppa er for de som er mellom 10-15 år og ungdomsgruppa er for de som er 15 år og oppover. I de senere år har vi kun hatt forestillinger med blandede alderssammensetninger, eksempelvis Jakten på Juleskurken (2013), The Sound of Music (2014), Oliver! (2015) og nå «Peter Pan – Et musikalsk eventyr» (2017).

Rekruttering er viktig for teateret og man trenger alltid nye hoder for å skape et godt miljø. Teateret har interesseliste som man kan sette seg opp på og det varierer i stor grad hvor lang tid det tar før man kan bli medlem av teateret. Jenter er klart overrepresentert i antall som vil inn ved teateret, så gutter har som regel litt kortere ventetid.

Dersom en teaterproduksjon krever ytterligere skuespillere (annen alder el.) enn hva vi har blant våre medlemmer – hender det at vi har åpen audition. Da kan man bli medlem for kun den aktuelle produksjonstiden.

Selv om SKAT er foreldredrevet, med til sammen tusenvis av dugnadstimer i året, må vi leie inn profesjonelle aktører til lyd, lys, instruktører mm. Dette utgjør våre største utgifter. Derfor må teateret kreve inn kontingenter fra medlemmene og vi mottar også støtte fra næringsliv og Skedsmo kommune. I tillegg har vi også et meget godt samarbeid med Skedsmo Samfunnshus og Lillestrøm Kultursenter som bidrar positivt til at vi kan spille.

Billettinntekter er også viktig,  men dekker sjeldent en hel forestillings kostnader alene. Derfor er vårt samarbeid med sponsorer svært viktig for at vi kan gi publikum på Romerike en god forestilling og våre unge skuespillere en kunstnerisk utfordring. Vår hovedsponsor er i dag LillestrømBanken.

For mange har Skedsmo Amatørteater vært det første steg i en kunstnerisk karriere!

Følg oss gjerne på FACEBOOK her!

SKAT PÅ FACEBOOK

Error occured while retrieving the facebook feed

Arkiv