Dugnadsgrupper

Skedsmo Amatørteater er basert på dugnad fra medlemmer og foreldre. Hvert medlem må være representert i en av dugnadsgruppene nedenfor.

 

SCENOGRAFI
Scenografi står i hovedsak for bygging av kulisser til de ulike forestillingene. Gruppen arbeider etter tegninger og instruksjoner fra regissøren av den aktuelle oppsetting . i tillegg har denne gruppen ansvar for all dekor og rekvisitter som benyttes under forestillingen. De viktigste oppgavene er produksjon og maling av kulisser og anskaffelse av rekvisitter og alt som trengs på scenen til den aktuelle forestillingen. Skedsmo Amatørteater har opparbeidet seg mye kompetanse på dette feltet og nye gruppemedlemmer vil derfor lett kunne gli inn i gruppen og lene seg på denne kompetansen.


KOSTYME & SMINKE

Sminkegruppa er hovedsakelig i arbeid under oppkjøring og kjøring av forestillinger. Spesielt de unge kan trenge en hjelpende hånd i påføring av sminke. Dette arbeidet fordeles gjerne slik at 2 personer er til stede under forestillinger og hjelper skuespillerne.
Skedsmo Amatørteater har hatt tradisjon for at foreldre, besteforeldre eller andre syr kostymer til den enkelte skuespiller. For at dette arbeidet skal gå bra har en kostymegruppe ansvar for å organisere innkjøp av stoffer og arrangere felles sykvelder hvor man får tips og råd om utførelse. Kostymegruppen arbeider også med å få en oversikt over alle kostymer som er blitt laget til tidligere forestillinger og som kan benyttes til nye forestillinger.


MARKEDSFØRING
Gruppa består av ca 5-7 medlemmer. Denne gruppas hovedoppgaver består av annonsering, produsering og trykking av flyers, plakater, bannere, program etc. til hver forestilling. I tillegg til dette er det markedsgruppen som har ansvaret for salg av program under forestillingene på Lillestrøm Kultursenter.
Markedsgruppa i SKAT er en spennende og fargerik gruppe, som hele tiden trenger å tenke nytt og innovativt for å markedsføre våre dyktige skuespillere. Å fylle salen er og blir vår viktigste oppgave, og kreative ideer og løsninger er i den sammenheng essensielt.


REKVISITTER
Rekvisitter er en morsom og viktig jobb. Vi har en del rekvisitter på lageret på Valstad. Det hadde også vært fint om noen har spesielle gjenstander de skal kvitte seg med, å ta kontakt med oss for å høre om det er noe vi kan ha bruk for.


FORPLEINING
Gruppa består av 2-3 personer. Vårt arbeid handler om å organisere servering av mat til skuespillere og andre delaktige i oppsetningene. Forpleiningsgruppen har sørget for varmmat på felles helgegjennomkjøringer og i helgene med to forestillinger. I tillegg har gruppen vært med på å organisere premierefest og teppefallsfest.